GUNS'12

VI Konferencja gospodarczo-społeczna-GUNS'12

„GOSPODARKA - UWŁASZCZENIE - NAUKA - DROGI WODNE i POWODZIE”

Termin : 25.06.2012r
Miejsce konferencji : Kraków, ul. Św. Faustyny 3;
Dom Duszpasterski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Godz. 10.00 – Msza Święta
Konferencja 11.00 – 14.00

Program
1. Cel konferencji
2. Czy połączenie wodne Bałtyk–Adriatyk-M. Czarne jest realne?- Henryk Połcik
3. Wybrane elementy projektowanych dróg wodnych na terenie obecnego RZGW Kraków w XX i XXI wieku-wymiar międzynarodowy –Wojciech Bosak
4. Żegluga morsko - rzeczna w Polsce i na świecie - Andrzej Strzeboński
5. Zbiorniki retencyjne w czasie wezbrań powodziowych w roku 2010 -Jerzy Grela
6. Teledetekcja i modele prognozowania wielkości zlewni oraz powodzi na przykładzie dzielnicy Mikołajów -George Starodub,Pawel Ursuliak
7. Proces rewitalizacji dróg wodnych szansą dla młodzieży wchodzącej
w życie zawodowe -Adam Biela
8. Bezpieczeństwo energetyczne Polski u progu XXI wieku -Ryszard H. Kozłowski
9. Partnerstwo publiczno-prywatne z udziałem społeczeństwa -Zbigniew Siedlarz
10. Panel dyskusyjny

Komitet organizacyjny
Prof. Adam Biela – B.Senator RP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
Dr inż. Jerzy Grela - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dr Henryk Połcik - Prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego „Własność” w Krakowie, Zastępca Przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych

Informacje i kontakt : e-mail
GUNS'11

Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
we współpracy z :
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie
oraz
Obywatelskim Stowarzyszeniem Uwłaszczeniowym "Własność" w Krakowie
organizuje w Krakowie-Łagiewnikach
V konferencję gospodarczo-uwłaszczeniową:

„GOSPODARKA - UWŁASZCZENIE - NAUKA - DROGI WODNE i POWODZIE”

Termin : 26.03.2011r
Miejsce konferencji : Kraków, ul. Św. Faustyny 3;
Dom Duszpasterski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Godz. 10.00 – Msza Święta
Konferencja 11.00 – 14.00

Program :
1.Cel konferencji
2.Europejskie programy wodne – współpraca nauki, firm, ekspertów i organizacji pozarządowych – Henryk Połcik
3.Problemy budowy dróg wodnych w Polsce w aspekcie europejskim –Wojciech Bosak
4.Kanał Bydgoski wczoraj i dziś- znaczenie dla miasta, województwa i Polski - Michał Krzemkowski
5.Aspekty prawne odbudowy dróg wodnych w Polsce w świetle dyrektyw EU - Henryk Wyszyński
6.Działania przeciwpowodziowe w regionie wodnym Górnej Wisły - Jerzy Grela
7.Przeciwdziałanie powodziom w małych miejscowościach - Informacje samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych
     •Powódź w dorzeczu Pilicy – Władysław Warzecha
8.Uwagi do „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”- Zbigniew Siedlarz
9.Panel dyskusyjny

Komitet organizacyjny :
Prof. Adam Biela – B.Senator RP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
Dr inż. Jerzy Grela - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dr Henryk Połcik - Prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego „Własność” w Krakowie, Zastępca Przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych

Autorzy referatów:
W. Bosak – B. Wiceminister Budownictwa, Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
M.Krzemkowski – Radny Miasta Bydgoszczy
H.Wyszyński - Mecenas-Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
Z. Siedlarz - Koordynator Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej
ds. Promocji i Rewitalizacji Wiślanego Szlaku Żeglownego
W. Warzecha - Porozumienie Wodne Sołtysów znad Rzek – „SOŁTYSI i RZEKI”

Informacje i kontakt : e-mail