WISŁA i JEJ DORZECZA - Żegluga i wypocznek...

Z konferencji w Krakowie-Łagiewnikach
... " Oddaję więc pracę niniejszą do oceny przez miarodajne czynniki i koła fachowe z życzeniem, aby królowa rzek naszych, WISŁA i jej dopływy stały się w niedalekiej przyszłości błogosławieństwem dla ciemiężonego przez tak długie lata narodu naszego (R.Ingarden -w Krakowie w lipcu r. 1918).
... że gdyby Wisła należycie sprawowała swe funkcje gospodarcze i transportowe jak dawniej, a więcej jeszcze, istniała by możliwość udania się przez Kraków na Morze Czarne czy Adriatyk obok Morza Bałtyckiego możliwości gospodarcze naszego regionu byłyby znacznie większe(H.L.W.).
... Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) ma 1600km długości i docelowo połączy Bałtyk z Adriatykiem (W.B.).
...Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej podjęło się działań na rzecz budowy stopnia wodnego „Niepołomice” i szeroko rozumianej rewitalizacji rzeki Wisły w Małopolsce(M.J.J.;Z.S.).
…Pragniemy podkreślić, iż wszelkie sukcesy Naszej Stoczni (w Szczecinie) były możliwe dzięki pracy doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, cenionych w Europie i świecie (A.S.). Więcej....